Publications

Snapshots of our research activities

07/2016

A recommender system of reviewers and experts in reviewing problems

Jaroslaw Protasiewicz, Witold Pedrycz, Marek Kozłowski, Sławomir Dadas, Tomasz Stanisławek, Agata Kopacz, Małgorzata Gałężewska
Knowledge-Based Systems 2016, vol. 106, Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam, p. 164-178

06/2016

A brief overview of the Information System for Science and Higher Education in Poland

Jaroslaw Protasiewicz, Marek Michajłowicz, Mikołaj Szypke
EUNIS 2016: Crossroads where the past meets the future EUNIS 22nd Annual Congress Book of Proceedings. European University Information Systems, 2016. ISSN 2409-1340, p. 233-235

06/2016

A diversied classication committee for recognition of innovative Internet domain

Marcin Mirończuk, Jaroslaw Protasiewicz
Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery 2016,
vol. 613, p. 368-383

09/2015

The Cascading Knowledge Discovery in Databases process in the Information System development

Marcin Mirończuk
The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2015), 2015,
p. 83-89

05/2015

Zagrożenia, nadużycia i bezpieczeństwo w systemach informatycznych, a granica ochrony praw podstawowych

Tomasz Tołpa, Jaroslaw Protasiewicz, Marek Kozłowski, Bartłomiej Bułkszas
w pracy zbiorowej Przestępczość XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. Wolters Kluwer, Warszawa 2015

03/2015

Improvement of MLP models for forecasting electrical energy consumption using OBD and OBS methods

Jarosław Protasiewicz, Jakub S. Sowinski

2015 IEEE International Conference on Industrial Technology; 03/2015

04/2014

Automatic extraction of keywords from Polish abstracts

Marek Kozłowski, Jarosław Protasiewicz

4th Young Linguists’ Meeting in Poznań, Poznań, Poland; 04/2014

12/2014

A Support System for Selection of Reviewers

Jaroslaw Protasiewicz

The IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2014); 12/2014

2014

Wybrane problemy projektowe hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla służb ratowniczych PSP (The hybrid decision support system for Fire Service – chosen project’s problems)

Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 2014, t. 6, Vol. 15, p. 24-28

11/2013

A classification of the questionnaire of reviewers and applicants

Tomasz Stanisławek, Jarosław Protasiewicz, Marek Kozłowski, Agata Kopacz

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 11/2013

2012

Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom II (Procedures of reviewing and reviewers selection VoI II)

Jaroslaw Protasiewicz, Jan Artysiewicz, Sławomir Dadas, Małgorzata Gałężewska, Marek Kozłowski, Agata Kopacz, Tomasz Stanisławek

National Information Processing Institute, Warsaw, Poland, 2012

2012

Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom I (Procedures of reviewing and reviewers selection Vol. I)

Jaroslaw Protasiewicz, Sławomir Dadas, Małgorzata Gałężewska, Paweł Kłodziński, Agata Kopacz, Monika Kotynia, Marcin Langa, Marek Młodożeniec, Andrzej Oborzyński, Tomasz Stanisławek, Anna Stańczyk, Anna Maria Wieczorek

National Information Processing Institute, Warsaw, Poland, 2012

06/2012

Neural Models of Demands for Electricity – Prediction and Risk Assessement

Jaroslaw Protasiewicz, Piotr Stanisław Szczepaniak

Electrical Review 06/2012; 6(2012):272-279.